Schneider Electric là chuyên gia toàn cầu về quản lý năng lượng và tự động